Aby osiągnąć sukces, trzeba znać język wroga i przyjaciela

WKRÓTCE!